Tietosuojaseloste

Pietarin sini-valko Enkelit ry – St. Petersburgs blå-vita Änglar rf

1. Rekisterien ylläpitäjä

Pietarin sini-valko Enkelit ry – St. Petersburgs blå-vita Änglar rf
Rekisterinumero: 180.472
Y-tunnus: 1636343-9
Osoite: Laivanvarustajankatu 3, 67100 Kokkola
Puhelin: puh. 040-128 1069
Sähköposti: info@katulapsikirppis.fi

2. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Henkilötietoja kerätään vapaaehtoistyöhön liittyvien järjestelyjen hoitamista, avustusmatkojen toteuttamista, markkinointia ja asiakassuhteita, työantajavelvoitteiden täyttämistä ja yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisten lahjoitusvarojen keräämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat asianosaisen suostumus ja/tai lakisääteiset velvoitteet.

Yhdistyksemme nettisivujen ja/tai facebook-sivun kautta ei kerätä henkilötietoja.

3. Rekisterien käyttötarkoitus ja tietosisältö Yhdistyksessä käytössä olevan rekisterit ja niiden sisältö:

– Yhdistyksen jäsenet: nimi, osoite ja/tai sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoistyöntekijät: nimi ja puhelinnumero
– (Tukityöllistetyt) työntekijät: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä tiedot, joita työsuhteen ylläpito ja/tai viranomaisyhteistyö edellyttää
– Avustusmatkoille osallistuvat: nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite tai sähköpostiosoite, puhelinnumero
 – Barndom/Lapsuus -tiedotuslehden vastaanottajat: nimi, osoite tai sähköpostiosoite
– Avustusvarojen lahjoittajat (voimassa oleva rahankeräyslupa): lahjoittajan nimi, joka on pankin tiliotteessa ja rahankeräyksestä tehtävässä kirjanpitoraportissa

4. Rekistereitä hoitavat henkilöt

  • Bengt Forsblom: jäsenet, tukijat ja Barndom/Lapsuus-tiedotuslehden vastaanottajat
  • Ulla Lidsle: työntekijät (tukityöllistetyt)
  • Ulla Mattsson: vapaaehtoistyöntekijät ja avustusmatkoille osallistuneet

Yhteydenotto: info@katulapsikirppis.fi

5. Tietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään työnantajavelvoitteiden edellyttämä aika sekä niin kauan kuin on tarpeellista pitää yhteyttä yhdistyksen jäseniin, vapaaehtoistyöntekijöihin, matkoille osallistujiin, avustusten lahjoittajiin ja yhdistyksen jakaman informaation vastaanottajiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään tai työvoimaviranomaisten kautta. Nettisivuilla kävijöiden seuranta ja evästeet ovat päällä. Evästeet voi kääntää päältä oman selaimen asetuksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus 

Nettisivumme on suojattu palomuurilla palveluntarjoajamme taholta ja nettisivujen tietosuoja-asetuksiin on kytketty palomuureja. Paperilomakkeilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan niillä yhdistyksen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on tietokoneilleen omat salasanansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu lähettämällä sähköposti osoitteeseen info@katulapsikirppis.fi tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste päivitetty 9.3.2024