St. Petersburgs blå-vita Änglar r.f

 

Verksamheten inleddes 29.10.1996 i Karleby

 

Föreningens ändamål:

         stöda och utveckla det kristna gatubarnsarbetet i St. Petersburg

         öka kännedomen om situationen för gatubarn i vårt grannland

 

Föreningens verksamhet baserar sig på aktivt frivilligarbete.

 

Inkomster fås från

         två lopptorg

         penninginsamling

         konserter och andra evenemang

 

Via föreningen kan man också delta i fadderverksamhet. Tilläggsinformation kan fås från föreningens ordförande Ulla Mattsson tel. 050 366 8841.